Akcja z Uśmiecham do Szkoły

„Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY”

 

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7, Rybnik Boguszowice

Kołeczko Filip

GIMNAZJUM NR 5 IM. WEBERA, Rybnik Boguszowice

Foryś Magdalena

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 IM JANA PAWŁA II, Rybnik Ochojec

Wójcik Szymon

GIMNAZJUM NR 12 IM. GÓRNICZEGO STANU, Rybnik Niewiadom

Reclik Kamil

SPEC. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, Rybnik Centrum

Trunk Grzegorz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, Rybnik Paruszowiec- Piaski

Kawik Maksymilian

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6, Rybnik Boguszowice

Kobus Wiktor

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2, Rybnik Niewiadom

Wnuk Sandra

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22, Rybnik Smolna

Sroślak Kamil

GIMNAZJUM NR 3, Rybnik Chwałowice

Świenty Dominik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19, Rybnik Kłokocin

Szymik Artur

GIMNAZJUM NR 4, Rybnik Elektrownia

Grzenia Sandra

GILMAZJUM NR 13, Rybnik Radziejów

Duchnowski Szymon

 

GIMNAZJUM NR 10, Rybnik Ligota

Gruszka Rafał

SZKOŁA PODSTAWOWA JEJKOWICE

Wojaczek Agata

 

 

Akcja poranki w Stomadental! O szczegóły zapytaj recepcje pod nr. 32 440 22 12