Gwarancja

 

Nasze doświadczenie oraz nowoczesne technologie i sposoby leczenia wpływają na długi okres gwarancji jakim objęte są wszystkie zabiegi oraz prace protetyczne wykonane w  Stoma-Dental

 

Czas trwania gwarancji

Stomatologia zachowawcza:

 • Wypełnienie/onley kompozytowy - 2 lata;

Protetyka:

 • Prace protetyczne stałe (wkład koronowo-korzeniowy, inlay, onley, korona, most, licówka) - 2 lata
 • Protezy ruchome, śluzówkowo - osiadające (akrylowe, nylonowe) - 1 lata
 • Protezy ruchome, nie osiadające (np. protezy szkieletowe, teleskopowe) - 1 lata

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane w gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia, osadu itd) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3-6 kolejnych miesięcy.

 

Implanty i elementy implantów:

 • Okres gwarancyji na łączniki tytanowe wynosi 10 lat.
 • Łączniki pełnoceramiczne objęte są 5 letnią gwarancją producenta.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych - korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia;
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta;
 • Samodzielnie naprawianych prac protetycznych;
 • Wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych;
 • Uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych nie uzupełnionych w przeciągu kolejnych maks. 6 miesięcy;
 • Okres gwananccji nie obejmuje zacementowanie tymczasowe pracy wykonanej ostatecznie. Jeśli jakiekolwiek uszkodzenia pracy ostatecznej powstaną podczas noszenia pracy zacementowanej tymczasowo. Koszty naprawy pracy ponosi pacjent.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej;
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym;
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;
 • nieszczęśliwych wypadków;
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
 • istniejącego schorzenia ogólnego mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca)

 

Akcja poranki w Stomadental! O szczegóły zapytaj recepcje pod nr. 32 440 22 12