Konkurs

  

 

 

REGULAMIN KONKURSU

WAKACYJNY UŚMIECH STOMA-DENTAL

II EDYCJA KONKURSU

 

§1

Organizatorem konkursu „Wakacyjny uśmiech Stoma-Dental” II edycja jest placówka STOMA-DENTAL z Rybnika, ul. Kotucza 36

§2

W konkursie może wziąć udział każdy, kto prześle zdjęcie wakacyjnego uśmiechu z dopiskiem „lubię Stoma-Dental”. Jedna osoba może przesłać jedno zdjęcie.

§3

Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację na stronie internetowej oraz profilu FB S

§4

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 31.08.2015 na adres konkurs.stomadental@gmail.com.

§5

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 05.09.2015 na profilu FB Stoma-Dental.

§6

O wyborze zwycięzców decyduje:

- największa ilość „like” zdjęcia na profilu FB osiągnięta do 31.08.2015 do godz. 0:00

- wg własnego uznania komisja powołana przez Stoma-Dental.

§7

Nagrodą dla autora zdjęcia z największą ilość „like” jest aparat fotograficzny.

Autorzy 3 najlepszych zdjęć wybranych przez komisję Stoma-Dental otrzymają nagrody niespodzianki.

§8

Decyzje komisji są nieodwołane i niepodważalne.

§9

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie i według własnego uznania przez Stoma-Dental.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY: POBIERZ REGULAMIN

Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY: POBIERZ ZGŁOSZENIE

 

 


 

Konkurs "Chory ząbek"

 

Regulamin  konkursu „Chory ząbek”

 

                                                                     §1
Preambuła
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Chory ząbek” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Stoma-Dental z siedzibą w Rybniku, ul. J. Kotucza 36 (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Osoby biorące udział w konkursie zwane są dalej „Uczestnikami”.
3. Nad całością konkursu oraz kończową oceną  prac czuwać będzie 3 osobowe jury (dalej zwane „Jury”)

                                                                    §2
Uczestnictwo
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy a wierszym nie może zawierać treści obraźliwych.


                                                                    §3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. Przesłanie wierszyka  do dn. 11.08.2014 na adres Stoma-Dental, na FB lub na adres stomadenta.konkurs@gmail.com

b. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia wierszyków, które dotarły po dacie 11-08-2014 r. a które w sposób specialny  spodobały się  jury. Szansa uczestnika zmniejsza się poprzez skrócenie czasu głosowania na wierszyk. Uczestnik nie wnosi z tego tytułu pretensji.

                                                                    §4
Termin konkursu
1. Terminem zakończenia konkursu jest data 18-08-2014 godzina 13:00.


                                                                    §5

Wierszyki uczestników polubiane są przez internautów na stronie FB. Każdy uczestnik może udostępniać wierszyk przez co zyskiwać większą ilość polubień.
Wierszyk będzie oceniany przez internautów, na podstawie ilości like-ów  oraz przez jury organizatora.

Organizator przyzna nagrodę specjalną.

                                                                    §6

Polubienia przez internautów będą weryfikowane przez organizatora. W przypadku małej  różnicy głosów pomiędzy wierszykami jury wybiera wierszyk konkursowy. Decyzje Jury są ostateczne.


                                                                    §7
Nagrody
 I miejsce – nagroda specjalna

  Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz nagrody pocieszenia.


                                                                    §8
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.stomadental.pl


 

Wakacyjny Konkurs " Uśmiech Stoma-Dental"

Zapraszamy do udziału w konkursie wakacyjnym. Wystarczy wykonać zdjęcie wakacyjne z uśmiechem i przesłać je na adres mailowy stomadental.konkurs@gmail.com.

Finał konkursu odbędzie się 15 września 2014 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie FB oraz na www.stomadental.pl


Nagrodą główną jest rower. 
Rozlosujemy również nagrody pocieszenia.

Wszystkie osoby nadsyłające zdjęcia muszą wyrazić zgodę na opublikowanie zdjęcia na stronie FB i Stomadental. Tylko te zgłoszenia wezmą udział w zabawie. 

 

     

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu Zęoolimpiada:

I Miejsce

Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach

Kinga Tumula

Wiktoria Bartosik

 

                

 

II Miejsce.

 

Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum.

 

Adam Morgała

Mchał Wieczorek

 

                 

 

III Miejsce.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza

Agnieszka Kolon

Klaudia Wowra

 

                

 

           

 

KONKURS DLA GIMNAZIALISTÓW OKRĘGU RYBNIKCKIEGO

ZĘBOOLIMPIADA

 

WYGRAJ NAGRODY PIENIĘŻNE DLA TWOJEJ SZKOŁY

 

 

Kliknij, aby pobrać REGULAMIN

Kliknij, aby pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Prace konkursowe

 

        

 

          

 

             

 

        

 

 

 

Akcja poranki w Stomadental! O szczegóły zapytaj recepcje pod nr. 32 440 22 12