Leczenie dysfunkcji narządów żucia i bólów głowy

 

Centrum leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, głowy oraz kręgosłupa.

 

Informacje dla pacjenta odnośnie napięć, komplikacji bruksizmu.

Uporczywe bóle głowy, karku, nietypowe bóle zębów, ból twarzy, utrudnione drżenie ust, trzask podczas ruchów żuchwy– to najczęstsze dolegliwości pacjentów z objawami dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

Bruksizm oraz jego powikłania są przyczyną podwyższonego napięcia mięśniowego, zaburzeń czynności mięśni  żucia , kręgosłupa szyjnego czy też obręczy barkowej, a co za tym idzie powodują uciążliwe bóle głowy , barku czy kręgosłupa szyjnego oraz  kończyny górnej.

 • bóle ręki i obręczy barkowej
 • uciążliwe bóle głowy , karku i pleców
 • zaburzenia słuchu połączone z szumami
 • wrażenie suchości w oku
 • bolesności w okolicy przyczepienia mięśni żucia i skroniowego
 • przemieszczenie krążka w st. skroniowo– żuchwowym
 • pęknięcie koron zębowych i efekt ścierania zębów
 • zanik przyzębia powiązany z przeciążeniem koron zębów
 • ubytki szkliwa w okolicy szyjki zębów
 • krwawienia przy szyjce zębów
 • maceracje błony śluzowej policzków

 

Narastające napięcia spoczynkowe mięśni. Zbyt duże napięcia.

TERAPIA:

 • Terapia manualna IFOMT
 • Terapia MC Kenzie- terapia bólów kręgosłupa pochodzenia dyskowego
 • Terapia  tkanek miękkich –terapia rozluźnienia powięziowo-mięśniowego
 • Kinesiologytaping - plastry normalizujące napięcie mięśniowo- powięziowe
 • Elektroterapia, TENS, INTERFERENCJA, jonoforeza– redukcja bólu
 • Laseroterapia
 • Relaksacja psychosomatyczna
 • Szynoterapia

EMG- badanie wstępne oraz kontrolne napięcia w obrębie mięśni stawu skroniowo– żuchwowego.

 

Jakie są przyczyny dysfunkcji narządu żucia?

Długotrwałe zmiany czynnościowe prowadzą do zmian organicznych w poszczególnych elementach układu ruchowego narządu żucia. Klinicznie prowadzi to do tzw. dysfunkcji.

Zaburzenia czynnościowe mogą być spowodowane:

 • przez czynniki miejscowe zlokalizowane w poszczególnych stawach;
 • przez czynniki ogólne.

1. Zaburzenie zwarcia w stawie zębowo-zębowym, są one następujące:

 • przemieszczenie zębów (utrata punktów stycznych, wyrzynanie zębów mądrości, częściowa utrata uzębienia), przemieszczenie zębów w stronę luki, wydłużenie się zębów;
 • nieprawidłowości zgryzowe i zębowe (zęby ustawione poza łukiem, zgryz przemieszany);
 • błędne leczenie protetyczne czy ortodontyczne, nieprawidłowe wypełnienia;
 • urazy stawu skroniowo-żuchwowego;
 • złamania żuchwy czy szczęki (główna miejscowa przyczyna para funkcji zwarciowych).

2.Zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym, zaburzenia w ułożeniu głów żuchwy, zaburzenia czynności krążków stawowych.

3.Czynniki miejscowe sprzyjające powstawaniu para funkcjinie zwarciowych (nawyki ruchowe w obrębie narządu żucia przy których nie dochodzi do kontaktu zębów przeciwstawnych).

4.Zaburzenia w stawie zębowo-zębodołowym

 • stany zapalne;
 • rozchwianie zębów;
 • obrzęk brodawki (błądzenie języka w tej okolicy);
 • ostre brzegi ubytków, wypełnień, prac protetycznych– para funkcje języka;
 • zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej.

5.Długotrwałe nawykowe żucie po jednej stronie

 • asymetryczna czynność mięśni;
 • obciążenie stawu skroniowo-żuchwowego po tej stronie.

6.Utrwalona, nieprawidłowa pozycje mięśni z przemieszczeniem żuchwy do boku lub do przodu.

Czynnik psychiczny jest głównym czynnikiem ogólnym wpływającym na funkcje narządu żucia. Napięcie psychiczne powoduje zwiększenie intensywności uprawiania określonych nawyków.Ze zdenerwowania:

 • zaciskamy, zgrzytamy zębami;
 • ogryzamy paznokcie;
 • nagryzamy obce przedmioty.

Mięśnie narządu żucia podobnie jak mięśnie mimiczne biorą żywy udział w procesach emocjonalnych. Objawy dysfunkcji mogą być bólowe lub bez bólowe. Występują często u maturzystów, studentów przed sesją, mogą też być wynikiem stresu cywilizacyjnego– tego typu stresu nie możemy wyeliminować dlatego konieczne jest stosowanie profilaktyki zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

 

Jakie są objawy zaburzeń czynnościowych narządu żucia?

1.W obrębie stawu zębowo-zębowego:

 • patologiczne starcie zębów;
 • dodatnie testy zwarciowe, zaciskania i/lub zgrzytania zębami.

2.W obrębie stawu zębowo-zębodołowego:

 • rozchwianie pojedynczych zębów;
 • rozchwianie grupy zębów;
 • przemieszczenie zębów;
 • odsłonięcie pojedynczych szyjek zębów lub grup zębowych;
 • przerost kości zębodołu.

3.W obrębie stawu skroniowo-żuchwowego:

 • zaburzenia ruchomości głów żuchwy (bez objawów akustycznych), tzw. „przeskakiwanie głów żuchwy”;
 • patologiczne objawy akustyczne np: trzaski lub trzeszczenia;
 • bolesność uciskowa stawu skroniowo-żuchwowego;
 • zbaczanie żuchwy w czasie jej odwodzenia i/lub przywodzenia;
 • nadmierne wysunięcie żuchwy w czasie jej opuszczania;
 • zbaczanie przy wysuwaniu;
 • niejednakowy zakres ruchów bocznych żuchwy;
 • nadmierne ruchy żuchwy;
 • ograniczone ruchy żuchwy.

4.Ze strony mięśni:

 • zmęczenie i poranna sztywność mięśni;
 • zwiększone napięcie mięśni;
 • bolesność uciskowa, dotykowa;
 • przerost (twarz kwadratowa przy przeroście żuchwy);
 • promieniowanie bólu z przeciążonych mięśni;
 • ból głowy z napięcia mięśni narządu żucia.

5.Inne obiektywne i subiektywne objawy kliniczne dysfunkcji narządu żucia:

 • drętwienie, mrowienie zębów i wyrostków, ubytki przyszyjkowe, złamanie korzeni żywych zębów;
 • objawy o charakterze otolaryngologicznym: pieczenie gardła, krtani, „ból ucha”, zaleganie woskowiny, zawroty głowy;
 • objawy oczne np.: ucisk, uczucie wysadzania gałki ocznej, ból oka;
 • objawy bólowe o charakterze neuralgii nerwu trójdzielnego;
 • ból głowy.

 

Jakie są ogólne zasady leczenia zaburzeń narządu żucia?

W leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia stosujemy:

 • leczenie farmakologiczne, które jest leczeniem wspomagającym;
 • fizykoterapię;
 • ćwiczenia mięśni narządu żucia wykonywane przez pacjenta w domu i w gabinecie lekarskim pod kierunkiem lekarza;
 • stosowanie akrylanowych szyn zgryzowych wykonywanych w gabinecie stomatologicznym.

Korekta zwarcia: szlifowanie wypełnień, guzków artykulacyjnych to metody wykonywane w ostateczności i po innych rodzajach metod leczniczych, które nie przyniosły efektu.

Jednym z objawów dysfunkcji narządu żucia jest zaburzenie czynności żuchwy będące wynikiem nieskoordynowanej czynności mięśni i/lub daleko posuniętych zmian w stawie skroniowo-żuchwowym. Celem stosowania ćwiczeń jest przywrócenie prawidłowego modelu ruchomości żuchwy a przez to prawidłowego obciążenia w stawie.

Ogólnym wskazaniem do stosowania ćwiczeń mięśni narządu żucia jest każde odchylenie od normy dotyczące zarówno kierunku jak i rozpiętości ruchów żuchwy. Ćwiczenia dostosowane powinny być indywidualnie dla każdego chorego.

Przy wykonywaniu ćwiczeń obowiązują następujące zasady ogólne:

 • zakres i dynamika ćwiczeń powinna być ustalona z lekarzem specjalistą w leczeniu dysfunkcji narządu żucia;
 • ćwiczenia muszą być tak wykonywane, aby w czasie ich wykonywania nie występowały trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym;
 • ćwiczenia nie mogą powodować występowania bólu, zakres ruchów podczas ćwiczeń musi być ograniczony do granicy bólu;
 • wskazane jest stosowanie ćwiczeń bezpośrednio po jedzeniu, po masażu, czy też po zastosowaniu fizycznych sposobów leczenia, np. oziębienia bolesnej okolicy;
 • ćwiczenia powinny być wykonywane rytmicznie, trzy razy dziennie przez parę minut (ok. 15 ćwiczeń jednorazowo-dawkowanie ćwiczeń musi być ostrożne, aby nie spowodowały one przemęczenia mięśni;
 • każdy ruch powinien być wykonywany powoli;
 • przy napinaniu mięśni stosuje się skurcz mięśni przez 5 sekund, po czym przez kilka sekund rozluźnia się mięśnie;
 • w pierwszych dniach po wprowadzeniu ćwiczeń konieczna jest kontrola poprawności wykonywania ćwiczeń przez lekarza.

Fizykoterapia celem fizycznych bodźców stosowanych w leczeniu układu ruchowego jest przywrócenie normalnej przemiany materii i poprawa krążenia w przeciążonych mięśniach oraz ich rozluźnienie jak również zwalczanie bólu w mięśniach i stawach.

Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu dysfunkcji narządu żucia to przede wszystkim masaż, ciepło w różnej postaci, krioterapia, elektroterapia, kinezyterapia.

Masażmięśni narządu żucia przeprowadza się przy rozluźnionych mięśniach przy pewnym oddaleniu zębów przeciwstawnych.

Wskazania:

 • zaburzenia funkcji mięśni (zmiany napięcia, zmiany ilości komórek mięśniowych);
 • zaburzenia wegetatywne;
 • zaburzenia przepływu w naczyniach żylnych i chłonnych;
 • zmiany w tkance łącznej, podskórnej.

Przeciwwskazania:

 • zwichnięcia i złamania;
 • zranienia;
 • zapalenia;
 • nerwobóle,neuralgia nerwu trójdzielnego;
 • złamania zaopatrzone śrubami albo płytami;
 • endoprotezy;
 • operacje kręgosłupa;
 • objawy uszkodzenia dróg piramidowych i móżdżku;
 • skazy krwotoczne;
 • choroby naczyń – zakrzepowe zapalenia żył, zatory;
 • zmiany na skórze;
 • choroby zakaźne.

Masaż przeprowadza się po fizykoterapii, po korekcie zwarcia. Serie masaży przeprowadza się codziennie przez 2-3 tygodnie po 30 minut.

Mięsień skroniowy masuje się kłębem dłoni, żwacz za pomocą kciuka i palca wskazującego, mięsień dwubrzuścowy samym palcem wskazującym, mięśnie dna jamy ustnej kciukiem, a mięśnie podpotyliczne ruchami okrężnymi za pomocą palców wskazującego i środkowego.

W czasie masażu należy zwrócić uwagę na miejsca bolesne na dotyk i rozcierać je do granicy bólu. Celowe jest wykonanie ćwiczeń po masażu. Przy bólach głowy można wykonywać dodatkowo masaż mięśni głowy.

Elektroterapia

Diatermia– działanie prądem o wysokiej częstotliwości. Stosuje się na okolice dolnej części twarzy, szyi, karku i pasa barkowego. Na określoną okolicę działa się przez 8-10 minut. Skuteczność zależy od długości fali, od frekwencji, od kształtu źródła promieniowania. Tkanka absorbuje energię elektryczną i przekształca ją w energię kinetyczną, tę energię przekształca następnie w ciepło, które powoduje zmniejszenie napięcia mięśni.

Na mięsień skroniowy nigdy nie działa się diatermią gdyż nie wolno naświetlać okolic mózgoczaszki i oczodołu. Diatermii nie wolno stosować przy endoprotezach, implantach, rozruszniku serca, płytkach zespalających.

 

Akcja poranki w Stomadental! O szczegóły zapytaj recepcje pod nr. 32 440 22 12